Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus babyfit.fi –palvelun käyttäjän ja palveluntuottajan (Äideiltä äideille Ry) välillä. Palvelun osittainenkin käyttäminen merkitsee, että käyttäjä hyväksyy ehdot kokonaisuudessaan.

Käyttöehtojen hyväksyminen

1. käyttäjän velvoitteet

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, käyttäjä hyväksyy nämä babyfit.fi sivuilla olevat käyttäjäehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Äideiltä äideille Ry antaa oikeuden tarkastella ja käyttää www.babyfit.fi sivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Muunlaisesta käytöstä on neuvoteltava erikseen Äideiltä äideille Ry:n kanssa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata miltään osin. jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttäminen julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty. babyfit.fi -sivuston aineiston käyttäminen missä tai mihin tahansa tarkoitukseen muilla web-sivustoilla tai verkkoon kytketyissä tietokoneympäristössä on kielletty. Babyfit sivusto on tekijäoikeuksien alaista, ja minkä tahansa sivuston aineiston käyttö ilman Äideiltä äideille Ry:n suostumusta on kiellettyä jotka rikkovat tekijäoikeus-, tavaramerkki- ja muita lakeja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta tai lataamatta mitään tällä sivustolla olevaa aineistoa. Käyttäjän velvoitteet Rekisteröidyttäessä on annettava oikeat, totuuden mukaiset, täsmälliset henkilötiedot itsestään jotka koskevat pakollisia henkilötietoja. Sivuille rekisteröidyttäessä on kiellettyä luoda tunnuksia jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Käyttäjä ei saa luovuttaa omaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa itse omista käyttäjätunnuksistaan ja salasanastaan. Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säädöksiä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikista sivuston tietoturvaongelmista tai väärinkäytöksistä Äideiltä äideille Ry:lle. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, lähettämättä, levittämättä tai välittämättä babyfit -palvelussa olevaa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan käyttämättä aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei voi peruuttaa tekemäänsä jäsentilaustaan. Palvelu on tarkoitettu vain 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ihmisille. Alle 15-vuotiaan käyttäjän on neuvoteltava käytöstään Äideiltä äideille Ry:n kanssa aina huoltajan suostumuksella. Palvelun myyminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Äideiltä äideille Ry:n tai niiden yhteistyökumppanien työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista. Jos käyttäjä ei noudata yllämainittuja Äideiltä äideille Ry:n ehtoja, Äideiltä äideille Ry:llä on oikeus poistaa käyttäjä ja häntä koskevat kaikki tiedot, sekä asettaa käyttönesto palveluun. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa Äideiltä äideille Ry:lle luvan lähettää tarjouksia ja tietoa Äideiltä äideille Ry:n tuotteista sähköpostitse ja tekstiviestein.

2. Äideiltä äideille Ry:n oikeudet ja velvoitteet

Äideiltä äideille Ry voi koska tahansa lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta ja näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot. Äideiltä äideille Ry ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tallentamien tai sivuston tallentamien tietojen mahdollisista tuhoutumisista, vahingoittumisista tai tallentamatta jättämisestä. Äideiltä äideille Ry pidättää oikeuden muuttaa sivujen ulkoasua ja sisältöä omien etujensa mukaisesti. Videoiden määrä sekä sivuston sisältö tulee vaihtelemaan. Äideiltä äideille Ry:llä on oikeus myydä palvelu kolmannelle osapuolelle kysymättä tai etukäteen ilmoittamatta siitä jäsenilleen. Äideiltä äideille Ry ei vastaa kolmannen osapuolen tekemistä sivuston tai sopimuksen muutoksista. Äideiltä äideille Ry ei ole vastuussa sivuston käyttäjien terveydentilasta tai terveydentilan mahdollisista muutoksista. Äideiltä äideille Ry ei ole vastuussa käyttäjän tapaturmasta tai muista haitallisista seuraauksista. Koska vaikka Äideiltä äideille Ry:n babyfit.fi sivuilla liikuntaohjeet ja videot ovat turvallisia, emme pysty valvomaan käyttäjien tekemiä tunteja etäpalvelun takia. Keskustele ja varmista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa voitko suorittaa sivustoilla olevia tunteja. Äideiltä äideille Ry kerää tietoa käyttäjästä babyfit-palvelussa, tiedot poistetaan ja tuhotaan jos käyttäjä ei kahdenviikon sisällä kirjaudu uudelleen palvelunkäyttäjäksi maksukauden loputtua. Äideiltä äideille Ry ei kerää, eikä tallenna, eikä säilytä jo poistettuja asiakkaasta kerättyjä statistiikka tietoja. Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

3. Perusehdot

3.1. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti. 3.2. Babyfit:n käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet). 3.3. Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Babyfit -palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Babyfit:n. 3.4. Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta. 3.5 Palvelun tallentamat tiedostot käyttäjästä poistuvat ja tuhoutuvat, ellei käyttäjä uusi palvelunjäsenyyttään viimeistään kahdenviikon sisällä maksukauden päätyttyä. Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen muita Babyfit:n käyttäjiä tai palvelua kohtaan johtaa käyttäjän Babyfit-tilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.

4. Rekisteröityminen ja tilin turvallisuusehdot

Babyfit –käyttäjien tulee kirjautua palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Seuraavia velvoitteita sovelletaan kirjautumiseen ja tilin turvallisuuden ylläpitämiseen: 4.1. Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa Babyfit-palvelun tarjoajalle tai luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta. 4.2. Käyttäjä ei saa käyttää tiliä kaupalliseen tarkoitukseen (kuten tilipäivitysten myyntiin mainostajalle). 4.3. Käyttäjä on velvollinen päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasaisina. 4.4. Käyttäjä ei saa jakaa salasanatietojaan, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä turvallisuutta. 4.5. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään toiselle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. 4.6. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän henkilökohtaisia tietoja mikäli ne ovat epäasiallisia.

5. Yleiset ehdot

5.1. Palvelutarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai lakkauttaa Babyfit-palvelu mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkotietoa. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina suuremmista muutoksista. 5.2. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa. 5.3. Palvelun tarjoaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.null 5.4. Palvelu on maksullinen. Käyttäjä on vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessään palvelua (sisältäen rajoituksetta Internet -yhteydestä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Tulevaisuudessa Babyfit voi myös tarjota lisäarvopalveluja ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata ja maksaa lisäarvopalveluista. 5.5. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla. 5.6. Mikäli jokin näiden ehtojen kohta on tullut pätemättömäksi, tulee se poistaa tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvata voimassa olevalla ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä käyttöehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

6. Tekijänoikeudet

6.1. Palvelun tarjoaja ei vaadi omistus tai tekijäoikeutta asiakkaan luomaan sisältöön palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun materiaaliin kuuluvat käyttäjälle (tai lisenssinhaltijoille). Lataamalla sisältöä palveluun käyttäjä kuitenkin antaa Babyfit-palvelulle rajoittamattoman, ilmaisen, maailmanlaajuisen, ainaisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden sekä oikeuden kopioida, muuttaa, jakaa, alilisensoida ja valmistaa johdannaisia sisällöstä kaikilla nykyisillä ja tulevaisuudessa kehitettävillä formaateilla ja keinoilla yksinomaan palvelussa ja sen kautta näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet luvan antamiseksi. Käyttäjä voi poistaa käyttäjäprofiilinsa milloin tahansa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa myös kaiken tekstin ja kuvat, jotka käyttäjä on tallentanut palveluun omalle tilillensä. 6.2. Babyfit noudattaa voimassa olevia tekijänoikeuslakeja. Käymme läpi kaikki tekijänoikeusloukkauskanteet ja poistamme sisällön, joka loukkaa tekijänoikeuslakia. Kanteessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 6.2.1. Tekijänoikeuden haltijan tai asiamiehen fyysinen tai elektroninen allekirjoitus; 6.2.2. Kuvaus kyseessä olevasta tekijänoikeusloukkauksesta; 6.2.3. Kuvaus loukkaavasta materiaalista ja riittävä tieto missä loukkaava materiaali sijaitsee Babyfit -palvelussa loukkauksen paikantamiseksi; 6.2.4. Yhteystiedot, sisältäen osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen; 6.2.5. Lausunto, jossa ilmenee, että on syytä olettaa, että kyseessä olevan luvattoman materiaalin käyttö ei perustu tekijänoikeuden haltijan tai edustajan lupaan tai lakiin; ja 6.2.6. Lausunto, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat ajanmukaisia ja väärän valan rangaistuksen uhalla, että asiamies on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta. Kanne voidaan lähettää osoitteeseen babyfit@babyfit.fi.

7. Vastuunrajoitus

7.1. Palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavissa ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa” -periaatteella. Babyfit ei anna mitään vastetta tai takuita liittyen palvelun käyttöön tai sen käytön tuloksiin tai palvelun sisältöön (sisältäen rajoituksetta kaupallisen käytön, liikunnan liittyen tiettyyn tarkoitukseen, tyytyväisyyden laadun, luotettavuuden tai kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaukset). Käyttäjä on tietoinen, että palvelussa voi esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta käyttäjä nimenomaan hyväksyy, että Babyfit ei ole vastuussa missään yllämainituissa tapauksissa. 7.2. Babyfit ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä, erityisistä tai jatkuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua tai tuloksista tai sisällöstä, niin kuin laki sallii. 7.3. Babyfit ei ole vastuussa mistään terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat palvelun innoittamista tai palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai harjoitteista. Babyfit ei ole vastuussa sivuston käyttäjien terveydentilasta tai terveydentilan mahdollisista muutoksista. Babyfit ei ole vastuussa käyttäjän tapaturmasta tai muista haitallisista seuraauksista . (sisältäen rajoituksetta sairaudet, loukkaantumiset ja kuoleman). Babyfit-palvelu ja sen tuottaja Äideiltä äideille Ry eivät ole missään vastuussa käyttäjän raskauteen liittyvissä sairauksissa, loukkaantumisissa, eikä mahdollisissa keskenmenoissa. Koska vaikka Äideiltä äideille Ry:n babyfit.fi sivuilla liikuntaohjeet ja videot ovat turvallisia, emme pysty valvomaan käyttäjien tekemiä tunteja etäpalvelun takia. Suosittelemme lääkärikäyntiä ennen harjoittelun aloittamista tai mikäli käyttäjä on epävarma omasta terveydentilastaan. 7.4. Mikäli käyttäjä on tyytymätön palveluun tai mikäli käyttäjällä on vireillä kanne liittyen Babyfit-palveluun tai näihin ehtoihin, käyttäjän yksinomainen keino on lopettaa palvelun käyttö.

8. Käyttöehtojen muutokset

Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, ilmoitamme niistä sähköpostitse. Aineelliset muutokset määritellään palvelun tarjoajan oman harkinnan mukaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjän yksinomainen keino on käyttäjätilin sulkeminen ja palvelun käytön lopettaminen.